آیین نامه اجرایی پیشگیری از تخلف در آثار علمی تهیه شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

  • آیین نامه اجرایی پیشگیری از تخلف در آثار علمی تهیه شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

    به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن شریفی در خصوص قانون مقابله و پیشگیری از تخلف در تهیه آثار علمی گفت: این قانون در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۶ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد که طبیعتاً باید بعد از آن اقداماتی در وزارت علوم انجام می‌گرفت.

    وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در خصوص این قانون افزود: اقدامات مربوط به قانون مقابله و پیشگیری از تخلف در تهیه آثار علمی، در حوزه های حقوقی و پژوهشی انجام می‌گیرد که در بخش پژوهشی توانستیم کمیته اخلاق در پژوهش را تشکیل دهیم.

    مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: در گام اول درصدد هستیم که در آییننامه اجرایی به خوبی و متناسب با مواد قانون، نیاز دانشگاه‌ها در این خصوص و رسیدگی به تخلفات علمی را پوشش دهیم.

    شریفی با تأکید بر اینکه در حال حاضر پیش‌نویس آییننامه اجرایی برای مقابله و پیشگیری از تخلف در تهیه آثار علمی تهیه شده است، گفت: این پیش‌نویس به حوزه حقوقی وزارت علوم تحویل داده شده و امیدواریم که حوزه حقوقی وزارتخانه در تعامل با دادگستری و وزارت بهداشت، آئین‌نامه را نهایی کنند.