جزوه اصول دیگ های بخار

 • جزوه اصول دیگ های بخار
  جزوه اصول دیگ های بخاردسته: صنایع نفت و گاز
  بازدید: 2 بار
  فرمت فایل: zip
  حجم فایل: 1947 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 151

  جزوه اصول دیگ های بخار شامل مباحث زیر می باشد

  قیمت فایل فقط 5,000 تومان

  خرید

  مقدمه

  فصل اول بررسی مولد های بخار

   انواع دیگ بخار

   تقسیم بندی بر اساس تیپ و شكل

   دیگهای بخار دو پاسه Two Pass Boiler 

    دیگ بخار برجی Tower,Type Boiler

   دیگهای بخار جعبه ای Box Type Boiler 

   تقسیم بندی بر اساس ظرفیت:

   دیگهای بخار لوله ای Water Tube Boiler 

   دیگهای بخار پوسته ای Shell Boiler 

   دیگهای بخار قطاعی Sectional Boiler 

   تقسیم بندی از نظر سیركولاسیون سیال عامل

   دیگهای بخار با سیكل طبیعی

   دیگهای بخاری با سیكل اجباری

   دیگهای بخاری با سیكل مختلط

   تقسیم بندی از نظر محتوای لوله ها

    دیگ بخار لوله آتشی Boiler FireTube

   WaterTube Boilers

   StraightTube Boiler

   دیگ بخار BentTube 

   گردش آب

   سیستم Super Heater 

    سیستم Steam Drum

    سیستم Desuper Heater

  اصول دیگهای بخار شركت ره آوران فنون پتروشیمی

   سیستم Reheater 

   سیستم Economizer 

   سیستم Air Preheater 

   سیستم Feed Water Regulator 

  فصل دوم اصول كلی دیگ بخار

   اصول دیگ بخار

   طراحی دیگ بخار

   كوره

   سیستم هوای احتراق

   مشعلها

   محفظة دیگ بخار

   سیستم مكش كوره

   سیستم Soot Blower 

   سیستمهای Sealing, Aspirating air 

   سیستمهای كمكی

   سیستم تهیة آب 

   سیستمهای سوخت

   سیستم دورریز دائمی دیگ بخار Blow Down 

  فصل سوم تولید بخار

   خواص بخار

   تبدیل آب به بخار

   منبع تأمین كننده حرارت

   تهیة آب 

  فصل چهارم تصفیه آب به منظور تولید بخار

   تصفیه آب به منظور تولید بخار

   شیمی تصفیة آب

  اصول دیگهای بخار شركت ره آوران فنون پتروشیمی

   آزمایشات كنترل كننده كیفیت آب

   تصفیه آب دیگ بخار

   مرحلة رفع كدورت

   مرحلة ته نشینی

   مرحلة فیلتر كردن

   مرحلة تبادل یونی

   مرحلة هوازدایی

   مرحلة تصفیة داخلی

  فصل پنجم بهسازی شیمیایی داخلی دیگهای بخار

   رسوب دادن كلسیم و منیزیم

  شلاته كردن Chelation  كلسیم و منیزیم 

   جلوگیری از خوردگی دیگهای بخار

   جلوگیری از خوردگی تنشی

  جلوگیری از Carry Over وتشكیل رسوب    

   زلال سازی آب دیگ بخار

   جلوگیری از تشكیل كف در دیگ بخار

   بازدارنده های خوردگی برای سیستمهای كندانس بخار

  فصل ششم خوردگی در دیگ بخار

   خوردگی سطوح خارجی

   خوردگی در دمای بالا

   خوردگی در دمای پایین

   خوردگی سطوح داخلی

   خوردگی اكسیژن

   خوردگی قلیایی 

   اكسیداسیون فولادهای زنگ نزن توسط بخار 

   اصابت هیدروژنی

  اصول دیگهای بخار شركت ره آوران فنون پتروشیمی

   خوردگی بین دانه ای Intergranular Corrosion 

   سایش

   خستگی

   خزش

   تغییر در ماهیت مواد Change in Material

   خوردگی و ته نشستهای قسمت كوره

   خوردگی تجهیزات قبل از دیگهای بخار

   خوردگی _______داخلی و از كار افتادگی لوله ها 

  فصل هفتم معضلات دیگ بخار

   ته نشستهای تشكیل شده از آب

    ته نشستهای Super heater and Turbine

   آلوده كننده های آب خوراك دیگ بخار

   دستور العمل شستشوی شیمیایی

  فصل هشتم راه اندازی و از سرویس خارج كردن دیگ بخار

   راه اندازی سیستم تولید كننده بخار

  مقدماتی دیگ بخار و كوره  Line Up

   آماده سازی برای روشن كردن دیگ بخار

   روشن نمودن مشعلها

   به سرویس درآوردن دیگ بخار تا فشار معین و بخار سازی

   عملیات تولید كننده بخار

   كنترلرها وابزار دقیق

   سیستم كنترل احتراق 

   سیستم كنترل آب ورودی به دیگ بخار Feed Water

   از سرویس خارج كردن تولید كننده بخار

   دستور العمل از سرویس خارج كردن عادی

   حفاظت از سیستم تولید كننده بخاری كه از سرویس خارج شده است 

  اصول دیگهای بخار شركت ره آوران فنون پتروشیمی

   از سرویس خارج كردن اضطراری تولیدكننده های بخار

   مسائل مهم

  مراجع

  قیمت فایل فقط 5,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : انواع دیگ بخار , تقسیم بندی بر اساس تیپ و شكل , دیگهای بخار دو پاسه Two Pass Boiler , دیگ بخار برجی TowerType Boiler , دیگهای بخار جعبه ای Box Type Boiler , تقسیم بندی بر اساس ظرفیت , دیگهای بخار لوله ای Water Tube Boiler , دیگهای بخار پوسته ای Shell Boiler , دیگهای بخار قطاعی Sectional Boiler , تقسیم بندی از نظر سیركولاسیو